Xbox360 ombouwservice
OMBOUW EN REPARATIE

Bij de reset glitch ombouw, word alleen hardware (glitch chips etc) van Team Xecuter gebruikt. Zo is jouw xbox360 dus altijd voorzien van de meest snelle en betrouwbare glitch chip!
Tevens wordt bij de gewone drive flash ombouw ook gebruik gemaakt van Team Xecuter producten. 

  

LAATSTE NIEUWS EN ONTWIKKELINGEN!

LET OP!

Volgens de wet moet je voor het maken/gebruiken van een backup wel in het bezit zijn van het origineel! Xbox-Xtra maakt het voor de gebruiker alleen mogelijk deze backups af te spelen. (Dit geldt voor zowel de normale ombouw als de RGH ombouw). Xbox-Xtra steunt of promoot geen piraterij of illegaal kopiëren van games in welke vorm dan ook en is hiervoor dan ook op geen enkele manier aansprakelijk! Voor meer informatie, Lees disclaimer                                                                            

Credits handleidingen en programma's

Alle credits voor het maken van de software programma's gaan naar de makers hiervan. Het gebruik van deze programma's en de door Xbox-Xtra gemaakte handleidingen, foto's en teksten, zijn alleen om het je makkelijker te maken en op weg te helpen bij het maken van je backups. Het gebruik van deze programma's en handleidingen zijn geheel gratis en legaal. Het is niet toegestaan (lees disclaimer) om tekst, foto's of handleidingen van deze website, zonder toestemming van Xbox-Xtra, te kopieeren of over te nemen en te plaatsen op andere websites.

Disclaimer Xbox-Xtra

Als er op deze website iets, in de tekst of afbeeldingen, dus in welke vorm dan ook, illegaal is of lijkt, dan is dit niet opzettelijk en is Xbox-Xtra hiervan niet bewust op de hoogte. Zowel Xbox-Xtra als de host van deze website kunnen hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Xbox-Xtra behoudt het recht, om alle tekst, afbeeldingen, programma's of handleidingen op deze website, op elk moment aan te passen of te verwijderen, indien dit nodig wordt geacht in verband met veranderingen of ontwikkelingen op het gebied van de xbox360 of aanverwante subjecten. Alle, op deze website of via email, geschreven of gegeven informatie en advies is volgens de letters van de wet. Niets van deze informatie is, bewust of opzettelijk, illegaal bedoeld. Alle backup materialen zijn voor persoonlijke doeleinden geschikt/bedoeld en behoren alleen voor legale/persoonlijke doeleinden gebruikt te worden. Als u deze materialen of informatie toch voor illegale doeleinden gebruikt, bent en blijft u, als enige persoon zelf aansprakelijk voor de eventuele gevolgen hiervan. Het is niet toegestaan deze website te bezoeken, als u het niet eens bent met de inhoud van deze disclaimer, u wordt dan verzocht de website te verlaten of af te sluiten. Xbox-Xtra verleent een dienst of service om het voor u als eigenaar mogelijk te maken om van originele spellen die u in uw bezit hebt, een legale backup van dit spel te maken, die uw xbox360 kan lezen en afspelen, hetgeen normaal gesproken niet mogelijk is. De backup kan dienen om beschadigingen of onbruikbare originele spellen te voorkomen. Bovengenoemde dienst of service geldt voor iedereen, die de hardware, mogelijkheid of kennis niet hebben om dit zelf te doen. Als u van deze dienst of service gebruik wilt maken of hebt gemaakt, bent u zich ervan bewust, dat u in het bezit dient te zijn van het orignele spel zodra u hiervan een backup afspeelt of in uw bezit hebt. Tevens dient u bewust te zijn, dat deze backup alleen voor persoonlijke doeleinden gebruikt mag worden en dus niet uitgeleend, verkocht of verhuurd mag worden. Tevens dient u zich bewust te zijn, dat indien u niet meer in het bezit bent van het originele spel, doordat u het kwijt bent of verkocht hebt, u de backup moet vernietigen of in het geval van RGH, het spelbestand van uw op uw xbox360 aangesloten (externe) harde schijf moet wissen. Het is dus legaal en toegestaan om een backup te maken en in bezit te hebben, of in het geval van RGH, het spelbestand op een (externe) harde schijf die aangesloten is op uw xbox360, te hebben staan, zolang u het originele spel in uw bezit heeft. Zolang u deze feiten in acht neemt, voorkomt u problemen met de wet. Xbox-Xtra steunt of promoot GEEN piraterij of illegaal downloaden en branden van spellen en is daarom op geen enkele manier aansprakelijk hiervoor. Tevens kan Xbox-Xtra er niet verantwoordelijk voor worden gehouden, indien u niet de juiste brand methodes toepast en hierdoor gebanned wordt voor de functies/services van xbox live, of in het geval van RGH tracht op xbox live te gaan, hetgeen direct zal resulteren in een ban van xbox live functies/services. 
Niets van deze website, zoals geschreven tekst, foto's, handleidingen of aanverwante subjecten, mogen zonder toestemming van Xbox-Xtra worden gecopieerd/overgenomen en geplaatst worden op andere xbox gerelateerde informatie websites of ombouw service websites. 
Copyright © 2012 XboxXtra

If anything on this site is illegal in any way, shape, or form, then Xbox-Xtra is unaware of it. Neither Xbox-Xtra nor our host will be responsible for it. Xbox-Xtra has the right, to alter or change any text, pictures, programs or manuals on this website, in case this is necessary according to changes or developments on the xbox360 or other close subjects. All given information and advice is, as far as possible according to the law and nothing is on purpose ment to be illegal. All backup devices are for personal use and should only be used in a legal way. If you should use these items for illegal purposes, then you are the sole person responsible. You are not allowed to visit this site if you do not agree with any parts of this disclaimer. Xbox-Xtra provides a service, only to make it possible for the xbox360 you own, to read and play the legal backup copy of a xbox360 game, what normally is not possible on the xbox360. In accordance with the above statement, the services and information is to those xbox360 users who do not have the ability or resources to do this themselves. By using the services provided here, you are stating that you own a legal retail copy of the game in question and that the copy is to be used for personal use only. Furthermore, you agree not to use the services to resell, distribute, rent, lend, or lease the game(s) in question, and that if you cease to own the retail copy(s), you agree to immediately destroy and discard the backup copy, or in the case of RGH, erase the game image on the (external) hard drive that is connected to your xbox360. You are legally allowed to make a personal backup of any Original game as long as you are the owner of the Original game. However you must destroy any backups when you don't legally own the Original dvd anymore (e.g. selling or giving it away), or in the case of RGH, erase the game image on the (external) hard drive that is connected to your xbox360. Abiding by these conditions will keep you free from trouble. Xbox-Xtra does not condone or promote piracy in any form or way. Neither can Xbox-xtra be held responsible, if you do not follow the correct burning procedures and being banned for the functions of xbox live, or in the case of RGH, trying to connect to xbox live, which will result in a direct permanent ban from xbox live services.. 
Nothing of this website, like written sentences, pictures, manuals or other subjects, can be copied and placed on other xbox information websites or flashing service websites, without the permission of Xbox-Xtra. Copyright ©2012 Xbox-Xtra

Hoe brand ik mijn xbox360 games?

Het branden van de nieuwste (backup) games gaat helaas niet meer zo eenvoudig als voorheen,

Je hebt nu 3 opties:

  1. Om de allernieuwste (XGD3) games 100% te kunnen branden, moet je in je pc beschikken over een LiteOn Ihas brander (tenminste type 124B of hoger zoals 224B of 324B etc, VERSIE B is belangrijk!). Tevens is het aan te raden dual layer dvd's van het merk Verbatim te gebruiken, deze werken verreweg het beste met de nieuwe XGD3 formaat games. Lees HIER meer over het veilig branden van deze XGD3 titels. Voor de oudere formaat XGD2 games kun je nog steeds elke dual layer brander van elk merk gebruiken. 
  2. De BURNERMAX PAYLOAD TOOL maakt het mogelijk veel meer types en merken dvd branders te gebruiken voor het branden van je XGD3 Backups. Je kunt het programma hierboven downloaden. Je kunt het programma gewoon uitproberen met je huidige dvd brander, wie weet is jouw brander geschikt voor de payload tool, zo niet, dan schaadt het je brander niet!
  3. Voor nog een alternatief voor het juiste branden van XGD3 games, klik hier. Dit betreft de "Optiarc SATA DVD RW Burner Drive with DVD+R DL Overburn up to 8.7GB, Black (5280S-CB-PLUS)". Deze brander heeft de mogelijkheid om XGD3 spellen direct te branden, zonder tussenkomst van een speciale firmware of payload tool. Deze brander is dus speciaal hiervoor ontworpen. Ook een goeie tip dus om deze brander eens te zoeken. 

Branden xbox360 game backup artikel

Handleidingen gratis
Download Gratis Programma's

(Bezoek de website op je pc of laptop om deze programma's te downloaden en op te slaan. Je hebt WinRAR of winzip nodig om ze uit te pakken.)